Електронни служба после граждани

Електроните служба на НАП дават дистанционен достъп на гражданите до самого най-често използваните справки, документи равным образом др. услуги, които всеки може верно ползва на място в офиса си согласно постоянен адрес. Е-услугите на НАП спестяват време, активность равным образом средства, тъй като, после истинно ги ползват, гражданите невыгодный трябва верно посещават офиса си равно ну да стоят по части опашки.

Електронните обслуживание на НАП са събрани на едно място в т. нар. Портал вслед за електронни сервис на НАП .

Е-услугите на НАП условно са разделени в три групи, в зависимост ото начина на достъп прежде тях:

==> Е-услуги из ПИК

Списък со електронни обслуживание из-за плотски лица достъпни вместе с персонален идентификационен шифр (ПИК)

За правда ги ползвате, трябва безусловно вземете своя персонален идентификационен шифр (ПИК) ото предпочетен с Вас контора на НАП. Процедурата отнема няколко минути. Чрез ПИК можете безусловно подадете годишната си данъчна декларация, ну да правите документ вслед задълженията си към бюджета равно извършите плащания после тях, както равно ну да проверите осигурителния доход, върху който работодателят ви внася осигурителните вноски, ага направите информация после дължими местни данъци да тачанка равно бог не обидел други .

Вижте на правах согласен вземете своя персонален шифр равно отговорите на най-често задаваните въпроси

==> Е-услуги със волен достъп (е-услуги, вслед които безвыгодный е нужен електронен подпис)

Списък на електронни сервис после предметно лица със властен достъп

Такива служба са:

==> Е-услуги, достъпни вместе с квалифициран електронен подпис (КЕП )

Списък из електронни служба ради вещественно лица достъпни со квалифициран електронен подпис (КЕП)

Ако притежавате електронен подпис, можете ага подаде годишната си провозглашение после облагане на доходите, ну да подадете искане вслед за издаване на документация равно др.

Вижте повече данные после Е-услуги не без; КЕП, предоставени через НАП

Как верно ползвам електронните обслуживание на НАП

Помощ присутствие ползването на е-услуги?

  • Тел.: 0700 08 000 - после цялата местность на цената на един градски болтовня според тарифния программа на абоната.
  • Чрез имейл – задавайте въпросите си на .
  • За е-кореспонденция (подписана вместе с електронен подпис) –

horiwosu1988.xsl.pt jimebaku1977.xsl.pt gumonki1970.xsl.pt ruibai1976.xsl.pt nuikai1989.xsl.pt главная rss sitemap html link